Transfore

Als interim communicatieadviseur voor Transfore hield ik onder andere de website en social media up to date en had ik regelmatig overleg met de directie. Ik verzorgde de eindredactie en teksten van het Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 plus samenvatting en maakte de factsheet 2015. In heldere taal wordt de ambitie van de organisatie voor forensische psychiatrie beschreven: van het stroomlijnen van patiëntentrajecten tot het vergroten van de veiligheid in de maatschappij.  

Het boekje, de samenvatting en de factsheet kwamen tot stand in een prettige samenwerking met de mensen van Transfore, Stunned (vormgeving) en Sonodruk (drukwerk). 

Transfore groeit en dat betekent dat er regelmatig vacatures zijn. In samenwerking met de afdeling I&A en HRM van de Dimence Groep en de communicatieadviseur van Transfore heb ik de nieuwe website Werken bij Transfore ontworpen en de teksten geschreven. 

Logo Transfore

Mijn werk in beeld