Talentenregio


Talentenregio

Hoe worden we een overheidsteam van de toekomst? Wat is de rol van communicatie daarin en welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Dat was de vraag die Talentenregio aan mij stelde. Talentenregio is een programma van 26 decentrale overheidsorganisaties. 

De boodschap

Ik heb de missie en visie van Talentenregio omschreven in ‘gewone-mensen-taal’ voor verschillende doelgroepen. Het verhaal bevat de bouwstenen voor de communicatie door de medewerkers van Talentenregio met als slogan:

Talent werkt!

Voor elke doelgroep heb ik een iets langere versie van de slogan geschreven: 

Maak werk van jouw talent, want talent werkt!

Maak werk van het talent in jouw organisatie, want talent werkt!

Maak werk van het talent in jouw team, want talent werkt!

Maak samen met ons werk van talent, want talent werkt!

Communicatiemiddelen

Ik heb de beschikbare communicatiemiddelen van Talentenregio onderzocht en waar nodig aangepast. Denk daarbij aan de teksten en indeling van de huidige website (die in 2020 verder wordt vernieuwd), het LinkedIn profiel, nieuwsbrieven en powerpointpresentaties. 

Communicatiekalender

Om de boodschap te verspreiden op het juiste moment en met de juiste middelen heb ik een gestructureerde planning gemaakt. In deze Communicatiekalender 2020 heb ik communicatiemomenten vermeld, met de deadline, het bijbehorende middel en de bijbehorende boodschap.

Jaarverslag

In overleg met en op basis van input van de medewerkers van Talentenregio heb ik het jaarverslag 2020 geschreven.