Bibliotheek Deventer


Logo bibliotheek Deventer

Voor de Bibliotheek in Deventer schreef ik in 2016 een communicatieplan, met helder omschreven doelen, doelgroepen en kernboodschap. Daarbij hoorde een helder en toegankelijk werkplan waarmee de communicatie door de bibliotheekmedewerkers naar een hoger plan is getild, de communicatie van verschillende locaties en medewerkers op elkaar is afgestemd, er een duidelijke taakverdeling is en er niet langer 'hap-snap' gecommuniceerd wordt. Het plan is ontstaan op basis van een analyse van de huidige situatie en door gesprekken met directie en medewerkers te voeren. In maart 2016 rondde ik de opdracht af door een presentatie te verzorgen voor medewerkers van de bibliotheek. 

Van 2017 t/m 2018 werk ik opnieuw als communicatieadviseur voor de Bibliotheek Deventer en ben ik verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie rondom de bouw, verhuizing en opening van de nieuwe bibliotheek. 

Testimonial Alice van Diepen, directeur Bibliotheek Deventer