De Bibliotheek Deventer

Communicatieplan

Voor de Bibliotheek in Deventer schreef ik in 2016 een communicatieplan met een toegankelijk en uitvoerbaar werkplan. De communicatie door de bibliotheekmedewerkers is hiermee naar een hoger plan getild, de communicatie van verschillende locaties en medewerkers is beter op elkaar afgestemd, er is een duidelijke taakverdeling en er wordt niet langer ‘hap-snap’ gecommuniceerd. Het plan is ontstaan op basis van een analyse van de bestaande situatie en door gesprekken met directie en medewerkers. 

Bouw, verhuizing en opening nieuwe bibliotheek

Van 2017 t/m 2018 was ik verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie rondom de bouw, verhuizing en opening van de nieuwe bibliotheek. Ik was onder andere verantwoordelijk voor perscontacten, rondleidingen, communicatie met medewerkers, omwonenden van de bouwplaats, gemeente, samenwerkingspartners, enz. 

DeventerWijzer

In 2019 werkte ik vanuit de Bibliotheek Deventer mee aan de totstandkoming en lancering van de nieuwe website van DeventerWijzer en de bijbehorende middelen, zoals social media, het ontwikkelen van filmpjes en een campagne. 

Meerjarenbeleidsplan

In 2020 werd ik opnieuw ingeschakeld om mee te schrijven aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan en het ontwikkelen van een infographic, waarin het beleid en de speerpunten voor de komende 4 jaren in 1 oogopslag zichtbaar zijn. 

Logo Bibliotheek Deventer
Infographic Bibliotheek Deventer Meerjarenbeleidsplan

Dit zegt de bibliotheek deventer over mij

"Trea was verantwoordelijk voor alle communicatie en perscontacten rond nieuwbouw, verhuizing en opening van de nieuwe Bibliotheek Deventer en mede verantwoordelijk voor het implementeren van de nieuwe werkwijze. Op alle onderdelen waren het resultaat en de samenwerking meer dan goed. Trea voegt zich gemakkelijk in de organisatie en behoudt ook haar eigen stijl. Werkt goed met iedereen samen maar bewaakt ondertussen professioneel haar eigen werkzaamheden. Trea is een vakvrouw die zich niet teveel laat afleiden door ruis in de organisatie en doorwerkt naar een goed eindproduct. Ze is energiek en creatief en met die uitstraling weet ze andere mensen mee te nemen in haar verhaal. Werkende weg heeft ze de organisatie een stukje professioneler achtergelaten. Trea heeft een bewonderenswaardige combinatie van authenticiteit, professionaliteit en gevoel voor hoe kan ik acteren in deze omgeving met deze collega’s."

"Trea kreeg van ons ook de opdracht een communicatieplan te formuleren met focus op de praktische organisatie en haalbaarheid. Ze is een prettige relatie die met oog voor de specifieke kenmerken van de bibliotheek en onze bedrijfscultuur ons adviseerde in het traject richting een communicatieplan. Ze nam feedback ter harte en gaf mij altijd het gevoel dat het goed zou komen en dat is ook uitgekomen. Bijzonder vond ik de manier waarop ze het plan aan een grotere groep medewerkers presenteerde. Ze gaf daarbij blijk goed gevoeligheden te kunnen inschatten maar benadrukte ook flexibiliteit van het plan, de speerpunten en hoe het plan gebruikt kan worden."

Alice van Diepen, directeur
Alice van Diepen

Mijn werk in beeld